GIN & TONIC

GIN & TONIC

GIN & TONIC

115 CZK

4 CL BEEFEATER GIN (BY CHOICE), 0.25 L TONIC